UMI logo
Uppsalas museer presenteras av Uppsalamuseernas informationsforening
UMI:s namnlogotype

museibild
museibild
museibild
museibild
museibild

Culture

History

Knowledge

Entertainment

Uppsalamuseernas informationsförening
c/o Botaniska Trädgården, Villavägen, Uppsala