UMI:s bildlogotype
Uppsalas museer presenteras av Uppsalamuseernas informationsforening
UMI:s namnlogotype

Carolina Rediviva


Uppsala Universitetsbibliotek

Uppsala universitetsbibliotek är ett av Nordens äldsta och största forskningsbibliotek. Biblioteket grundades av Gustav II Adolf år 1620 och han donerade även de första samlingarna. Sedan dess har samlingarna växt och utökats med sällsynta och värdefulla verk och utgör idag ett rikt och unikt kulturarv.

I vår utställningsal ser du smakprov och godbitar ur våra stora och värdefulla samlingar som byggts upp under 400 år. I utställningen kan du följa skriftens utveckling genom årtusenden, boktryckarkonstens uppkomst och hur vetenskapliga upptäckter kom att spridas i tryckt form. Genom historiska dokument får du också en bild av samhällets och demokratins utveckling under de senaste seklerna.

I utställningen finns den världskända Silverbibeln, liksom den tidigaste någorlunda korrekta kartan över Norden, Carta Marina från 1539, samt den handritade kartan över staden Mexiko från 1500-talets mitt.

Öppettider

Måndag-fredag kl 10-16
Lördag-söndag kl 12-16
Fri entré

Adress

Dag Hammarskjölds väg 1
018-4713900
Mejladress

Länkar

Hemsida
Facebook

Uppsalamuseernas informationsförening
c/o Botaniska Trädgården, Villavägen, Uppsala