UMI:s bildlogotype
Uppsalas museer presenteras av Uppsalamuseernas informationsforening
UMI:s namnlogotype

Disagården


Friluftsmuseet i Gamla Uppsala

Disagården är ett friluftsmuseum där besökaren får en inblick i hur folk levde på landsbygden under 1800-talets senare del. Friluftsmuseet ligger i utkanten av Gamla Uppsala, lite bakom Uppsala högar och Gamla Uppsala kyrka.

Vi följer jordbruksårets växlingar och låter besökarna ta del av sysslor som var nödvändiga för 1800-talets landsbygdsbefolkning. Vårsådd, slåtter, skörd, men också de festligheter som firades t.ex. vid midsommar.

Öppettider

Juni-Augusti: Dagligen kl 10-17

May & september endats för skolor
Kaffeservering söndagar jun-augusti kl 12-16

Fri entré

Adress

Gamla Uppsala
nära kyrkan och fornlämningarna
018-169180
Mejladress

Länkar

Hemsida
Facebook

Uppsalamuseernas informationsförening
c/o Botaniska Trädgården, Villavägen, Uppsala