UMI:s bildlogotype
Uppsalas museer presenteras av Uppsalamuseernas informationsforening
UMI:s namnlogotype

Medicinhistoriska museet


Medicinhistoriska föremål visar utvecklingen inom medicinens olika specialiteter fram till nutid. Utställningar visar psykatriska behandlingsformer.

Museet visas instrument, apparater och andra typer av material från de flesta av läkarvetenskapens specialiteter. Akademiska sjukhusets mer än trehundraåriga historia berättas och ett rum är fyllt med apotekshistoria.

I den psykiatrihistoriska delen kan man ta del av Ulleråkers sjukhus långa historia. Här finns även utställningar om behandlingsformer, verkstads- och terapiarbeten samt personalens arbetssituation. Ett rikt bildmaterial finns från området som länge var en egen stad i staden.

Medicinhistoriska museet är inrymt i en byggnad från år 1900, i Ulleråkersområdet i Uppsalas södra delar.

Öppettider

Tisdagar & torsdagar kl 13-17
Första söndagen i varje månad kl 13-17
Obs! Undantag förekommer, se hemsida.

Fri entré vardagar,
söndagar i samband med föredrag 40 kr.

Adress

Eva Lagerwalls väg 8
750 17 Uppsala
018-6112610
Mejladress

Länkar

Hemsida
Facebook

Uppsalamuseernas informationsförening
c/o Botaniska Trädgården, Villavägen, Uppsala