UMI:s bildlogotype
Uppsalas museer presenteras av Uppsalamuseernas informationsforening
UMI:s namnlogotype

Myntkabinettet


Stängt för renovering

Uppsala universitets myntkabinett är en av Sveriges främsta mynt- och medaljsamlingar. Den är belägen i Universitetshuset. Samlingens historia går tillbaka till 1600-talet.

Totalt uppgår samlingen idag till närmare 40 000 föremål. Framför allt är samlingen rik på sällsynta och ovanligt välbevarade svenska mynt och medaljer. Genom sin privilegierade ställning har universitetet erhållit kungliga och andra medaljer, vilka sedan förvarats nästan helt orörda i samlingarna.

I Universitetshuset har en utställning arrangerats med ett urval av dessa sevärda föremål. Dessutom finns två montrar med antika grekiska och romerska mynt i Museum Gustavianum.

Öppettider

Stängt för renoveriong.

Adress

Universitetshuset
Biskopsgatan 3
018-4711722
Mejladress

Länkar

Hemsida
Facebook

Uppsalamuseernas informationsförening
c/o Botaniska Trädgården, Villavägen, Uppsala