UMI:s bildlogotype
Uppsalas museer presenteras av Uppsalamuseernas informationsforening
UMI:s namnlogotype

Pumphuset


Museum för kommunal teknik

Stängt för ombyggnad. Öppnar igen under 2017.

Pumphuset invigdes 1875 och var då Uppsalas vattenverk med pumphus och vattenledningsnät. Det var i drift fram till 1968 och fungerar i dag som museum för kommunal teknik.

Pumphuset ritades av arkitekten Adrian Crispin Peterson. Kvar av den tekniska utrustningen finns i dag vattenturbin, pumpar och tryckklockor. Här kan du lära dig mer om hur Uppsala stad har försett sina invånare med vatten, avlopp, gas, elektricitet och fjärrvärme från 1800-talets andra hälft och fram till i dag.

Öppettider

Stängt för ombyggnad.
Följ ombyggnaden på museets blogg

Adress

Munkgatan 2
018-121307

Länkar

Hemsida
Facebook
Blogg

Uppsalamuseernas informationsförening
c/o Botaniska Trädgården, Villavägen, Uppsala