UMI:s bildlogotype
Uppsalas museer presenteras av Uppsalamuseernas informationsforening
UMI:s namnlogotype

Uppsala industriminnesmuseum


Industriepoken i Uppsala varade från mitten av 1800-talet till 1970-talet. Under den tiden startade, blomstrade och upphörde många industriföretag i en rad olika branscher. Industriepoken var en förutsättning för Uppsalas tillväxt och fortlevnad.

Kvarn- och övrig livsmedelsindustri startade tidigt. Senare kom verkstadsindustrier, betong- och lervaruindustrier, grafisk industri liksom industrier för konfektion, kemisk-tekniska produkter. I Uppsala industriminnesmuseum, beläget i Nymanbolagets gamla lokaler, finns industriepoken levandegjord med en mängd föremål, fotografier och andra berättelser från de olika företagen. Samtidigt är museet en guldgruva för den som vill se hur Uppsala har utvecklats från 1850-talet och framåt.

Öppet lördagar eller söndagar kl 13-16. För öppettider se museets hemsida.

Öppettider

Se museets hemsida.

Entré 50 kr inkl fika.

Adress

Salagatan 16 A, 2 tr
070-551 36 00

Länkar

Hemsida
Facebook

Uppsalamuseernas informationsförening
c/o Botaniska Trädgården, Villavägen, Uppsala